Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada 16 väikesadama arendamist 2,4 miljoni Euroga. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatava väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest.

Kalev Jahtklubil on plaanis toetuse abil süvendada jõge Olümpiatulest Pirita sillani 3,5 meetri sügavuseks, sillapoolses osas 3,0 meetrini. Tööde täpsem ajakava selgub pärast vee-erikasutusloa jõustumist ja hangete läbiviimst.

Lisaks süvendusele on plaanis uuendada jahisadama üldvalgustus, soetada kolm moodulit ujuvslippe (svertpaatidele, vajalikud suuremate regattide läbiviimisel), kaasajastada wifi-seadmed sadamas, soetada pesupesemisruumi pesumasin ja kuivati ning sadamasse mobiilne fekaalipump. Lisaks peame välja ehitama inva-WC ja pesemisvõimaluse eriavajadustega inimestele. Samuti valmivad sadamas uued viidad ja infotahvel.

Projekti maht on 263 389 €, millest toetus moodustab 184 372€ ja omafinantseeringuga tuleb katta  79 017€.

Loe EASi uudist

ERF_logo_520x307