Head reederid!

Jahtide väljatõstmise nädalavahetused lähenevad. Valmis on ajagraafik, palun leidke sellest oma laev ja tehke vajalikud ettevalmistused.

Kevadel soovitas sadamakapten teha fotod tõstetroppide asetuse ja jahi kiilplokil paiknemise kohta. Palun otsige need fotod üles ja värskendage oma teadmisi.

Palun vaadake üle oma kiilplokkide ja kärude tehniline seisukord, vajadusel määrige keermed ja kontrollige rehvid. Veenduge, et oleks olemas kõik poldid-mutrid jms. JAHI KAALULE MITTEVASTAVATE JA TEHNILISELT MITTEKORRAS KIILPLOKKIDE JA KÄRUDEGA JAHTKLUBI STAAPELPLATSIL JAHTE HOIDA EI SAA!

Kelle kärud või kiilplokid ei asu sadamas, saavad neid eelnevalt ära tuua. Tõstmise päeval kärusid ja kiilplokke tuua ei saa!

Sadamakapten palub meelde tuletada veel järgmist:

Graafikujärgne tõsteaeg tähendab seda, et jaht on kraana all, ahterstaak vabastatud, tõstelindid paigaldatud õigetele kohtadele, juhtotsad kinnitatud, kiilplokk kohal ja tehniliselt korras.

Praegusel hetkel ei ole seatud piiranguid inimeste hulga kohta, tulge kohale nii mitmekesi kui vajalikuks peate, minimaalselt ikka kaks inimest jahi kohta.

Tõstegraafikut vaata SIIT