❗️KÄESOLEVAGA SOOVIME HINNAPAKKUMIST OMANIKUJÄRELVALVE TEENUSELE VASTAVALT KEHTIVALE OMANIKUJÄRELVALVE KORRALE:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128012011002 .

Tellija eesmärgiks on välja ehitada Kalevi Jahtlubi hoone koos platside ja välisvõrkudega aadressil Pirita tee 17/1 Tallinn.

Pakkumust soovime ehitustööde omanikujärelevalve teenusele. Pakkumuses palume tuua lisaks hinnale välja:
1. Töömahu kirjeldus.
2. Kasutatavate spetsialistide loetelu nii, et oleks tagatud pädevad spetsialistid kõikide osade rajamiseks Vajalikud pädevate süsteemi osade spetsialistide kasutamine.
– Vastutav spetsialist üldehitustöödele;
– Vastutav spetsialist VK välisvõrkudele;
– Vastutav spetsialist elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikatöödele;
– Vastutav spetsialist vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööle;
– Vastutav spetsialist ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustöödele.
3. Tööde teostamise kuuhind. Tööde teostamise kogu maksumus perioodiks 12 kuud.

Töö eest tasustamine toimub kuu põhiselt vastavalt kuus teostatud teenusele. Viimase kuu makse ei tohi olla väiksem kui 10% kogu teenuse maksumusest.

Viimane makse makstakse välja kui:
• Kui ehitaja on üle antud tellijale täitedokumentatsiooni koos teostusjoonistega. Tellija jätab endale õiguse kontrollida täitedokumentatsiooni vastavust tegelikkusele ja kehtivatele nõuetele. Omanikujärelevalve kohustuse ei ole koostada täitedokumentatsiooni vaid selle täitmist kontrollida ning vastutada selle nõuetekohasuse ja reaalsusele vastavuse eest.
• Hoonel on olemas kasutuloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused üleandmise aktil.

Objektil plaanime ehitustöödega alustada aprill-mai 2023. Ehitustööde planeeritav kestvus peale töödega alustamist on 12 kuud, millele lisanduvad kasutuslubade hankimiseks vajalikud ajad.

Ligipääs joonistele:
Eelprojekti materjalid on kätte saadavad siit lingilt: EP
https://autemstuudio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kaspar_autemstuudio_onmicrosoft_com/Enl4QzB_cQlBikfYBkx-BAYBssBmoOfdNmFBmsqOzskDtQ?e=kcxhla
Põhiprojekti materjalid on sellel lingil: PP
https://drive.google.com/drive/folders/1lKG6sI_PbQ-qGiR_c33gxlt8MT-NfeAJ?usp=share_link

Pakkumises tuleb arvestada ka projektide ülevaatamisega.

Omanikujärelevalve on kohustatud kindlustama oma tegevuse ametialase tsiviilvastutuskindlustusega summas, mis võrdub prognoositava koguhinnaga ja esitama koogu käesolev Lepingu kehtivuse perioodiks Tellijale vastava kindlustuspoliisi.

Plaanime kasutada hoone ehitamiseks pangalaenu, omanikujärelevalve peab olema valmis omalt poolt kinnitama kuupõhised tööde rahalised aktid juhul, kui seda finantseerija meilt nõuab.

❗️Pakkumise esitamise tähtaeg: 14.04.2023
❗️Pakkumine peab olema jõus 30 päeva.
❗️Konkursi tulemused on kinnised ja tulemusi ei avalikustata!
❗️Pakkumised saata info@kjk.ee aadressile

Pilt on illustratiivne ning pärit internetist.