Teadaanne lapsevanematele.

Tallinna linna ja Viimsi valla lastel oleks vajalik end registreerida alloleval aadressil, et spordiklubi saaks linna ja valla poolt määratud sporditoetust.

http://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine