Teadaanne lapsevanematele.

Tallinna linna ja Viimsi valla lastel oleks vajalik end registreerida alloleval aadressil, et spordiklubi saaks linna ja valla poolt määratud sporditoetust.  Spordiklubi kinnitus tuleb teha iga järgneva aasta kohta ajavahemikul 1. oktoober – 30. november.

http://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine