2015. aasta koolitustega alustame kevadel, 11.märtsil!

Kel kindel huvi koolitusest osa saada, andke oma soovist teada e-mailil koolitus@kjk.ee .
Koolitus toimub 2 korda nädalas, üldjuhul õhtuti.
Hind: 350€; KJK liikmetele 299€

Lisaks on võimalik osaleda ka raadiosideoperaatori kursusel.
Koolituse viib läbi ESS Kalev Jahtklubi.

Koolituse eesmärk on pakkuda väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale teoreetilist ja praktilist ettevalmistust väikelaevajuhi teooria- ja praktikaeksami edukaks sooritamiseks. Koolitusel käsitletakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 225 sätestatud nõudeid väikelaeva juhi teadmistele ja oskustele.

Õppetöö sisaldab teoorialoenguid, praktiliste ülesannete lahendamist ja praktilist väikelaeva juhtimist ja lõppeb eksamiga. Koolituse hind sisaldab käibemaksu, loengumaterjale, praktikasõite ja soovi korral osavõttu klubi kolmapäevaregatist.

Lisainfo ja registreerimine:
koolitus@kjk.ee

KJK-Väikelaevajuhi-koolituse-kuulutus-FB