Head Kalevi Jahtklubi liikmed!

Olete oodatud jahtklubi üldkoosolekule.

Toimumise aeg: Teisipäev, 28.mai, 2024 kell 18:00

Toimumise koht: Klubisaal, II. Korrus, Sadamahoone, Kalevi Jahtklubi, Masti 16 , Tallinn

PÄEVAKORD:

  1. 2023 majandusaasta aruande tutvustamine
  2. 2023 majandusaasta aruande kinnitamine
  3. 2024 eelarve tutvustamine
  4. 2024 eelarve (tegevuskava) kinnitamine
  5. Audiitori ja revisionikomisjoni valimine
  6. Ülevaade uue sadamahoone ehitusest ja visioon uue hoone kasutamise kohta
  7. Kalevi Jahtklubi juhatuse, kommodoori ja asekommodoori valimine

Tõnu Tõniste

Kalevi Jahtklubi kommodoor

Kalevi Jahtklubi 2023.aasta majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni 2023. aasta aruanne