Purjetamise baaskursus

Baaskursuse eesmärk on anda põhiteadmised praktiliseks purjetamiseks, esitatuna võimalikult lihtsas ja arusaadavas vormis. Koolitusel tutvume purjetamise teoreetiliste aluste ja terminoloogiaga, vaatleme merel ette tulevaid olukordi, anname praktilisi soovitusi ning õpime siduma meresõlmi. Kursus on mõeldud põhiliselt algajatele purjetamishuvilistele, samuti sobib enesetäienduseks juba seilavatele harrastuspurjetajatele.

Õppekava:

 • Purjede tüübid, jahtide liigitus
 • Jahi ehitus ja omadused, terminoloogia
 • Purjedele ja jahi kerele mõjuvad jõud
 • Õhu voolamine purjedel, purjede seaded
 • Kursid tuule suhtes, pöörded
 • Jahi juhtimine, lainetuse mõju
 • Purjestuse valik, purjetamine erinevates ilmaoludes
 • Turvalisus ja ohutusreeglid jahi pardal
 • Ankrud ja ankruseadmed, ankrul seismine
 • Sildumine ja sillast lahkumine, jahi kinnitamine sadamas
 • Ilmastikunähtused merel, meteoroloogilised kaardid
 • Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid
 • Mereraadioside peamised reeglid
 • Põhilised seadustest tulenevad nõuded
 • Võõrsadama külastamine, käitumine sadamas
 • Jahtide hooldus, purjetaja isiklik varustus
 • Otsad ja meresõlmed

Täpsed hinnad ja programmid leiad SIIT.

Koolituse viib läbi Nautilus Purjetamiskool MTÜ. Kursuse ajakava, kontaktid ja registreerimine veebilehel www.nautilus.ee.

Navigatsioonikursus

Koolituse eesmärk on anda algteadmised praktiliseks navigeerimiseks merel. Koolitusel õpime tundma meie regioonis levinud navigatsiooniesemeid ning klassikalisi navigatsioonimeetodeid (paberkaart, kompass, peilingaator), samuti räägime elektrooniliste navigatsioonivahendite tööpõhimõtetest ja kasutamisest. Koolitus on mõeldud algajatele navigaatoritele ning sobib enesetäienduseks ka praktiseerivatele väikelaevnikele.

Õppekava:

 • Maa ellipsoidi pind, kuju, mõõtmed ja lõiketasandid
 • Geograafilised koordinaadid
 • Kartograafilised projektsioonid, orto- ja loksodroom
 • Maa- ja aluse magnetism, nende mõju kompassi näidule
 • Silmapiiri jaotus, nähtavuskaugus, pikkus- ja kiirusühikud
 • Triiv, hoovushälve
 • Satelliitnavigatsioonisüsteemid, GPS seade, radar, AIS, kajalood
 • Meresõidu ohtude ja faarvaatrite tähistamine
 • IALA ujuvmärgistuse süsteem
 • Lateraal-, kardinaal-, eraldiseisva ohu-, telje- ja eriotstarbelised märgid
 • Tulede iseloom, sektortuled
 • Navigatsioonikaardid, arv- ja joonmõõtkava, kompassiroos
 • Kaarditöövahendid, peilingaator, nende kasutamine
 • Asukoha graafiline määramine, mõisted ja meetodid
 • Praktiline kaarditöö

 

Koolituse viib läbi Nautilus Purjetamiskool MTÜ. Kursuse ajakava, kontaktid ja registreerimine veebilehel www.nautilus.ee.