Purjetamise baaskursus

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised praktiliseks purjetamiseks, esitatuna võimalikult lihtsas ja arusaadavas vormis. Kursus on mõeldud algajatele ja kuni 3-aastast praktilist kogemust omavatele purjetajatele, samuti on täienduseks väikelaevajuhi eksamiks valmistujatele.

Õppekava:

 • Jahtide ja purjede tüübid, terminoloogia
 • Jahi ehitus
 • Jahi kerele ja purjedele mõjuvad jõud
 • Purjede häälestamine
 • Jahi ja purjede juhtimine, manöövrid merel
 • Purjestuse valik, purjetamine erinevates ilmaoludes
 • Sildumine ja sillast lahkumine, poil ja ankrul seismine
 • Võõrsadama külastamine, käitumine külalissadamas
 • Turvalisus ja ohutusreegilid jahi pardal
 • Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid
 • Ilmastikunähtused merel, meteoroloogilised kaardid
 • Võistlemine, põhilised võistlusreeglid
 • Purjetaja isiklik varustus
 • Jahtide hooldus, sobiva jahi tüübi valik
 • Meresõlmed

Koolitus toimub esmaspäeviti, kell 18-20 Kalevi Jahtklubis aadressiga Pirita tee 17 Tallinnas.

Koolituse hind on 95 €, Kalevi Jahtklubi liikmetele 80 €.

Info ja registreerimine meiliaadressil koolitus@nautilus.ee või telefonil 501 6010, internetis www.facebook.com/purjetamiskoolitus

Navigatsioonikursus

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised praktiliseks navigeerimiseks merel. Kursus on mõeldud algajatele ja kuni 3-aastast praktilist kogemust omavatele harrastusmeresõitjatele, samuti on täienduseks väikelaevajuhi eksamiks valmistujatele.

Õppekava:

 • Geograafilised koordinaadid
 • Silmapiiri jaotus, kurss, kompass
 • Maa- ja aluse magnetism, magnetismi mõju kompassile
 • Merkaatori projektsioon, orto- ja loksodroom
 • Merekaardid
  ◦     Tingmärgid, töövahendid
  ◦     Mõõtkava, kauguse mõõtmine
  ◦     Asukoha ja kursi määramine
 • GPS, tööpõhimõte, kasutamine
 • Peiling, klassikalised asukoha määramise meetodid
 • Meremärgid, ohtude tähistamine, nähtavuskaugus
 • Navigeerimine pimedas, tuled ja valgussignaalid
 • Praktiline kaarditöö

Koolitus toimub teisipäeviti, kell 18-20 Tallinna kesklinnas.

Koolituse hind on 60 €, Kalevi Jahtklubi liikmetele 50 €.

Info ja registreerimine meiliaadressil koolitus@nautilus.ee või telefonil 501 6010, internetis www.facebook.com/purjetamiskoolitus