Küllap on tänapäeval kõikide lastevanemate üheks põhiprobleemiks see, kuidas oma võsukesed nutitelefoni näpitsast lahti rebida. Kui veel paar-kolmkümmend aastat tagasi oli vanematel raske lapsi õuest tuppa saada ka siis, kui söögiaeg kätte jõudis, siis nüüd on vastupidi – lapsed võtavad õuesaatmist kui karistust ja kui lähevad, siis peab neil telo ikka ligi olema, sest ilma selleta ei kujuta nad oma elu ette.

Õnneks on olemas üks spordiala, mis tekitab tõsise sõltuvuse loodusest, värskest õhust ja sõpradest ning hoiab lapsed hõlpsasti eemal nutiriistadest ja tubasest õhust, õpetades neile samas mitmeid eluks vajalikke oskusi ja omadusi. Mõistagi räägin ma purjetamisest.

Püüame siis lahti seletada, mida purjetamine lastele õpetab ja milliseid eluks vajalikke oskusi see spordiala neile annab.

ENESEKINDLUS
Selleta ei saa läbi ükski purjetaja. Sa tead, mida pead tegema, sa õpid iseseisvalt tegutsema ning vastutama oma tegude ja nende tagajärgede eest. Õpid aru saama sellest, et kõik, mida sa teed ja see, kui hästi või halvasti sa seda teed ja oma paati roolid, sõltub sinust. Sina oled kapten, sina otsustad, miks, kuidas ja kuhu sa oma aluse roolid. Teo ja tagajärje seos on vahetu ja otsene.

RUUMI- ja SUUNATAJU
Õpid arvestama oma jahi liikumisega, õpid seda liikumist vastavalt vajadusele suunama, kiirendama ja aeglustama. Sa pead arvestama oma kaaslaste ja nende poolt roolitud alustega, pead õppima ühe koha peal püsimist tihedalt jahte täis stardiliinil ja valima õige trajektoori pöördetähiste juures nii, et sa konkurentidele otsa ei põrutaks. Pead harjutama sildumist, arvestades jahi kiiruse, tuule suuna ja teiste paatidega.

TEADMISED METEOROLOOGIAST
Ilma tuule- ja ilmaolusid tundmata ja nendega arvestamata ei saa läbi ükski purjetaja. Vastavalt tuule tugevusele ja muudele ilmastikuoludele tuleb valida nii enda riietus kui ka paadi purjestus. Purjetaja peab õppima muutuvaid ilmaolusid ette nägema, peab tundma pilvi ja lainetust, oskama näha tuuleauke ja pagisid, suutma lugeda ilmaolusid. Mida paremini ta seda teeb, seda suuremad on tema võiduvõimalused võistlustel, aga neid oskusi läheb kindlasti vaja ka maa peal.

VASTUTUSVÕIME
Ühemehepaadil, näiteks Optimistil purjetades ei ole kuidagi võimalik lükata vastutust oma jahi liikumise eest kellegi teise kaela. See, kelle käes on rool ja soot, on selle laeva kapten ja kapten on alati see, kes vastutab. Kui paat ennast kummuli keerab, ei ole süüdistada kedagi teist peale iseenda ja ise peab suutma ka sellest kehvast olukorrast välja tulla, paadi püsti ajada ning edasi purjetada. Loomulikult on treener lähedal ja valmis appi tulema, aga kõrvalise abi vastuvõtmine tähendab juba oma nõrkuse tunnistamist ja seda ei taha tavaliselt ükski laps lubada.

VAPRUS
Purjetada tuleb sageli ka karmides oludes, siis, kui lained on suured ja pagid purje purevad. Sa pead hakkama saama ka siis, kui väga ei tahakski merele minna. Siis, kui paat on vett täis ja iga järgmine laine toob seda juurde. Ometi sa näed, kuidas teised edenevad ja sa tahad ka ise hakkama saada. Nii ületad sa oma hirmud, õpid tegutsema ja muutud vapraks, sest ainult nii väärid sa lugupidamise nii iseenda, kaaslaste kui ka treeneri silmis.

KANNATAMINE JA OSKUS OODATA
Purjetaja sõltub tuulest. Kui tuult ei ole, tuleb kannatada ja oodata, millal tuul tuleb. Vahel ootavad purjetajad merel mitu tundi, enne kui tuleb tuul ja võistlusrada paika saab. Kannatada tuleb ka siis, kui oled väsinud ja sul on kõht tühi – kaldale saab alles siis, kui kõik sõidud on peetud ja viimane finišivile on kõlanud. Vahel tuleb vastu pidada kuuma päikese käes, vahel ka siis, kui külm näpistab. Seda mõnusam on pärast kaldale tulles saunalavale minna, kuivad riided selga panna ja kõht täis süüa.

TÖÖOSKUSED
Iga purjetaja peab oma jahi eest hoolt kandma. Vanasti olid puupaadid, mida tuli kevadeti liivapaberiga nühkida, pahteldada ja värvida. Võin julgelt öelda, et just tänu purjetamisele saan ma hakkama kõikvõimalike koduste remonditöödega. Tänapäeval on plastpaadid, mis selle võrra vähem hooldust vajavad. Kõik mutrid, poldid, seeklid, stopperid, otsad peab aga alati enne merele minekut üle vaatama, sest igast pisiasjast sõltub sinu edu regatil. Purjetamine paneb paratamatult tööd tegema ja korda armastama ka need laiskvorstid, kes kodus oma koolilauda või tuba ei viitsi koristada. Otsene seos sinu korras jahi ning probleemideta ja eduka purjetamise vahel saab selgeks üsna kiiresti.

SUURE PILDI NÄGEMINE
Purjetamisvõistlus toimub merel nii, et iga roolimees valib oma jahile erineva kursi ühest märgist teise. Ei ole nii nagu jooksurajal või suusatades, kus kõik põrutavad ühes suunas minema ja läbivad täpselt sama raja, reastudes üksteise järele. Purjetamisvõistlusel näeb pealtvaataja enamasti jahte, mis üle lahe laiali, ja üksnes pöördetähiste juures on algajale arusaadav, kes võistlust juhib ja kes on tagaajaja rollis. Seetõttu pead sa roolis olles jälgima oma jahti, sättima purjeid ja hoidma sooti õiges asendis, aga samal ajal pead nägema ka kogu lahte koos konkurentidega, arvestama nende liikumissuuna ja kiirusega, nägema ette võimalikke tuulepööramisi ja -auke. Paratamatult tuleb jälgida nii detaile kui ka suurt pilti. See oskus on vägagi vajalik igapäevaelus eesmärkide seadmisel ja otsuste tegemisel.

SEIKLUSJANU JA VABADUS
Iga laps tahab uusi elamusi ja januneb seikluste järele. Purjetamine pakub kõike küllaga. Ükski päev merel ei ole eelmisega sarnane. Vabadus ja õnnetunne, mis sind valdab siis, kui hoiad rooli käes ja tajud, et jaht kuuletub sulle ja seilab just sinna, kuhu sina tahad, on ületamatu. See on tunne, mida inimene vajab läbi elu selleks, et olla tegus ja õnnelik.

EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE
Öeldakse, et üksnes 5% inimestest oskab endale eesmärke seada ja need 5% enamasti ka oma eesmärgid saavutavad. Purjetamine õpetab eesmärke seadma ja neid saavutama. Ka siis, kui su eesmärk ei ole tingimata olümpiavõitjaks või maailmameistriks tulla, pead sa tahes-tahtmata endale seadma eesmärgi selgeks õppida halss ja paut, õppima jahti merele viima ja kaldale tagasi tooma, õppima võistlustel konkurentidest parem olema jne. Sa ei saa lihtsalt inertsist kulgeda, pead mõtestama oma tegevust, seadma eesmärke ja püüdma neid saavutada.

Mõistagi võime eelpool öeldule lisada ka veel oskuse õppida oma aega arvestama, sest trenni ja võistlustele tuleb tulla õigeaegselt ning pärast purjetamist ka kenasti koju jõuda. Lisada võib ka meeskonnatöö oskuse, sest kui ühemehepaadist istutakse kahemehepaati või juba suuremasse jahti, siis tuleb osata meeskonnakaaslastega arvestada ja ühiselt eesmärke saavutada. Loomulikult on oluline ka see, et viibitakse värskes mereõhus ja õpitakse armastama ja hoidma mitte üksnes merd, vaid loodust tervikuna.

Võin liialduseta tõdeda, et suur osa ka minu kujunemisel on olnud just purjetamisel. Olen Pirital Kalevi Jahtklubis purjetanud aastast 1964 ja võin kinnitada, et paljuski just tänu purjetamisele olen elus nii mõndagi saavutanud ja seepärast tahan ja julgen seda vahvat ala soovitada kõikidele. Kui laps õpib purjetama, siis õpib ta palju rohkem, kui lihtsalt tuule jõul jahiga edasi liikuma.

Teksti autor: Kalevi Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper

KUIDAS ALUSTADA

Kes on sobiv alustama? Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli ja Hapsal Purjetamiskooliga liituda soovijad peavad üldjuhul läbima purjetamise algõpetuse kursused, et tutvuda purjetamise põhitõdedega, saada meeldivaid kogemusi looduslähedasest ja mitmekülgsest harrastusest, millest võib saada kutsumus kogu eluks. 7-8-aastane laps on sobivas eas, et alustada purjetamise õppimist meie poolt pakutavate turvaliste lastele mõeldud Optimist klassi purjekatega. Kuid hilja ei ole alustada ka 12-13-aastaselt. Selles maailma populaarseimas purjetamisklassis võib võistelda kuni 15. eluaastani või kehakaaluni 55 kg.

Kursused – millal, kus ja kuidas? Sõltuvalt ilmastikust püüame kursustega alustada maikuus ja soovijate olemasolu korral jätkame kuni sügiseni. Kursus koosneb 8 treeningust, mis võimaluse korral viiakse läbi kahe nädala jooksul. Ühes grupis on kuni 8 last. Purjetamiseks vajalik varustus ja ohutusvest on jahtklubi poolt. Kursustest osavõtjal tuleb kasutada ilmastikukindlaid riideid. Kursuste maksumuse leiate hinnakirjast. Enne kursuse algust saadetakse arve ning tasumine toimub arvel näidatud tähtajal ja pangakontole (PSK konto). Tasutud arve garanteerib koha grupis. Kursused toimuvad Tallinnas Pirital Kalevi Jahtklubis ja Haapsalus Veskiviigi sadamas.

Kuidas registreerida? Kursustele soovijatel palume oma soovist teada anda ja eelregistreerida e-postiaadressil spordikool@kjk.ee, et saaksime juba varakult grupid komplekteerida. Registreerimisel märkida lapse vanus (isikukood) ja aeg, millal soovitakse kursustega alustada. Kursustest osavõtuks on soovitav ujumisoskus, kuid see ei ole nõutav.

facebook-icon