Kalevi Jahtklubi korraldab väikelaevajuhtide koolitust.

Sügisese koolituse grupid on komplekteeritud!

Uus kursus algab 2022 kevadel.

Lisaks saab võtta ka raadiosideoperaatori kursuse.

Koolituse eesmärk on pakkuda väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale teoreetilist ja praktilist ettevalmistust väikelaevajuhi teooria- ja praktikaeksami edukaks sooritamiseks. Koolitusel käsitletakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 225 sätestatud nõudeid väikelaeva juhi teadmistele ja oskustele.

Õppetöö sisaldab teoorialoenguid, praktiliste ülesannete lahendamist ja praktilist väikelaeva juhtimist ning lõppeb eksamiga. Koolituse hind sisaldab käibemaksu, loengumaterjale ja praktikasõite.

Lisainfo ja registreerimine: Madis Ausman, tel 508 3901, e-mail: koolitus@kjk.ee