Tulenevalt vana sadamahoone lammutuse ja sadama-ala ettevalmistusega lammutustegevuseks (konteinerite liigutamine jpm),
ei ole võimalik jahtide veeskamist edasi lükata!

Kalevi Jahtklubi jahtide vette tõstmine leiab aset nädalavahetusel 27. ja 28. aprillil 2024.  Palun tutvu ajakava ja meelespeaga, et tõstmine võimalikult sujuvalt korraldatud saaks.

 1. PALUN TULE AEGSASTI KOHALE –  vähemalt 30 minutit enne määratud aega!
 2. Tõstmise juures palume MINIMAALSELT 2 inimest aluse kohta.
 3. Määratud ajaks peavad olema kõik vajalikud toimingud tehtud:
 • tõstelindid paigaldatud
 • ahterstaak vabastatud
 • juhtimisotsad kinnitatud
 1. Peale tõstet koristada aluse kiilploki ümbrus ning kiilplokid demonteerida ja teisaldada.
 2. Seoses vana sadamahoone lammutusega, prügihoone asukoha ning muude muudatustega sadama territooriumil tuleb KIILPLOKID teisaldada koheselt peale jahtide veeskamist, hiljemalt esmaspäev 29.aprill.
 3. Sadamasse jäätavad kiilplokid peavad olema loetavalt märgistatud aluse nimega. Kõikide kiilplokide sadamas hoidmine on tasuline vastavalt hinnakirjale – staapelplats navigatsioonihooajal punkt 3.13. ja 3.23.

TÄHELEPANU KÕIK DRAAKONID JA JAHID, mis seisavad treilerite peal – PALUN ÄRGE TULGE SADAMASSE ENNE KOLMAPÄEVA, 1.maid 2024!

Tõstmise päevadel autoga sadamasse ei pääse, avatud on jalgväravad!

Tõste graafik kevad 2024

Tõstegfraafik laupäev 27.04.2024

Tõstegraafik pühapäev, 28.04.2024

TÄHELEPANU KÕIK DRAAKONID JA JAHID, mis seisavad treilerite peal – PALUN ÄRGE TULGE SADAMASSE ENNE KOLMAPÄEVA, 1.maid 2024!

________________________________________________________________________________

Vana sadamahoone ja kuuride lammutamine on plaanis kohe peale jahtide veeskamist!

Seoses ehitustööde lõpetamise, uue hoone avamise, jahtide vette tõstmise ning  vanade kuuride lammutamisega palume kõigil klubi liikmetel juhinduda alljärgnevast:

1. Esmaspäev, 8.aprill tuuakse sadamaalale suur prügikonteiner. Palume rundikute rentnikel korraldada rundukite tühjendus ja/või koristus mille käigus:

PRÜGIKONTEINERISSE VÕIB VISATA

 • Olmeprügi (väiksemad ja lendu tõusvad asjad palun pange prügikottidesse)
 • Vanad purjed
 • Vanad ja väsinud otsad
 • Vanad ja väsinud vendrid
 • Puit (ehitusjäätmed)

PRÜGIKONTEINERISSE EI TOHI VISATA

 • Kodust ja naabrimehe garaazist toodud asjad ja/või mööbel!
 • KLAAS
 • VÄRVID
 • ÕLID
 • OHTLIKUD JÄÄTMED
 • Ohtlikud jäätmed ja keemia palume viia KJK sadama prügimajja ning ladustada need ettenähtud kohta! VÄLJA ARVATUD GAASIBALLOONID JA PÜROTEHNIKA! Need utiliseerib omanik ise!
 • Sadamas on eraldi konteinerid TÜHJA klaas- ja plasttaara ning paberi ja pappi jaoks!

2. Seoses vana sadamahoone lammutusega, prügihoone asukoha ning muude muudatustega sadama territooriumil tuleb KIILPLOKID teisaldada koheselt peale jahtide veeskamist, hiljemalt esmaspäev 29.aprill.

3. RUNDUKID ja KUURID vanas sadamahooneskõik ruumid peavad olema tühjaks tehtud ja uksed avatud 1.maiks 2024.

4. TÜHJAD RUNDUKID ja KUURI UKSED palume jätta avatuks. Kõik rundukid, mis ei ole markeeritud, avatakse sadamapersonali poolt ning tehakse tühjaks!

5. VANA SADAMAHOONE lammutustegevus algab 5.mai 2024.

6. Hooaja alguses vahetab asukohta ka ohtlike jäätmete purgamiskoht. Uus asukoht saab olema klillustiku platsil. Palume jälgida märke ja viiteid uuendatud SADAMAALA PLAANIL.