KJK kirjapäis

 

 

 

 

 

MTÜ ESS KALEV JAHTKLUBI KORDUVA ÜLDKOOSOLEKU

KUTSE

MTÜ ESS Kalev Jahtklubi korraline üldkoosolek reedel,
1. mail 2015.a kell 11.00, Kalevi Jahtklubis, Pirita tee 17.

 

PÄEVAKORD:

1. KJK 2014.a majandusaasta tegevusaruande tutvustamine;

2. KJK 2014.a. majandusaasta majandusaruande tutvustamine;

3. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine;

4. KJK 2014.a. majandusaruande kinnitamine;

5. KJK 2015.a. majandusaasta majanduskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine;

Materjalidega saab tutvuda alates 24.aprillist 2015.a KJK klubiülema juures.
Vaata: Kalev Jahtklubi 2014.a majandusaasta aruanne

AJAKAVA:

10.30 – 10.55           Registreerimine

11.00 – 12.55           ÜLDKOOSOLEK

13.00 – 13.30           Hooaja pidulik avamine koos lipu heiskamisega

15.00 –  ….                 KJK avamerepurjetamise karikasarja Seiko Cup avavõistlus

 

Ootame aktiivset osavõttu!

Kalev Vapper

Kommodoor

MTÜ ESS Kalev Jahtklubi juhatus

KJK kirja jalus