TÄHELEPANU SEOSES KALEVI JAHTKLUBI PARKLAS PARKIMISEGA!

Esmaspäeval, 03.07.2023 hommikul hakkavad parkla servas kaevetööd uue hoone veeliitumiseks. Töövõtja jätab minimaalse läbilasketsooni noolega näidatud kohta ning sulgeb madala aiaga oma kaeveperimeetri, mis on tähistatud punase joonega.

Päeva teises pooles peaks liitumine tehtud olema ning olemasolev kaeve taastatud ajutise täitega antud kitsaskohas.