ESS KALEV JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU TEADE

 

Toimumise aeg: 19. mai 2016 kell 18:00

Toimumise koht: Kalev Jahtklubi Kapteni Kajut

Päevakord:

1. 2015. a. tegevusaruanne

2. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4. Uue juhatuse ja kommodoori valimised

5. Uue revisjonikomisjoni valimised

6. 2016. a. tegevused

7. Põhikirja muudatuste kinnitamine

 

Ootame aktiivset osavõttu!

Kalev Vapper

Kommodoor

ESS Kalev Jahtklubi MTÜ juhatus