Head klubiliikmed!

Hooaja alguseni on jäänud loetud päevad. Soojade ilmadega on jahtide kallal toimetamas rõõmustavalt palju reedereid. Veel nädal ja jahid on valmis veeskamiseks.

Meeldetuletuseks head tavad jahtide juures töötamisel:

  • enda järel koristatakse kõik ära
  • kui värvimistöödel on oht, et jahi alune kaipind saab värviseks, siis kaipind eelnevalt katta
  • püstoliga värvides ümbritseda jaht kaitsekilega
  • tolmu tekitavad tööd kooskõlastada sadamakapteniga. Loa saamisel toimetada vastavalt sadamakapteni korraldustele (jaht ümbritseda kaitsekilega vms.)

Jahtide veeskamine toimub 1. ja 2. mail vastavalt graafikule. Reederid, vaadake ajakavas oma jahi tõstekellaaeg ja toimetage sarnaselt eelmisele aastale:

  • valmistage jaht ette vettetõstmiseks enne tõstepäeva
  • staapelplatsile tulge 30 minutit enne tõsteaega
  • kaks inimest jahi kohta. Sadamatöötajad abistavad tõstmisel
  • haigustunnuste korral või lähikontaktse staatuse puhul leidke asendaja

Tõstepäevadel autoga sadama territooriumile siseneda ei saa.

Lugupidamisega
klubiülem ja sadamakapten

 

AJAKAVA

01.05.2021

KRAANA 1

I tõstevoor 8.30 – 10.00

1    Tuulelind    8.30
2    My First      8.45
3    Edelweiss   9.00
4    Diweiss      9.15
5    Directo       9.30
6    Silva          9.45
7    Centaur    10.00

Kraana ringipaigutus

II tõstevoor 10.45 – 12:00

8    Queen Ann  10.45
9    Star             11.00
10    Heidi         11.15
11    Toucan     11.30
12    Loviisa     11.45
13    Kräsu       12.00

Kraana ringipaigutus

III tõstevoor 12.45 – 14.15

14    Laineilla      12.45
15    Taj Mahal    13.00
16    Red Hot      13.15
17    New Deal    13.30
18    Arle              13.45
19    Kristi            14.00
20    My Princess    14.15

Kraana ringipaigutus

IV tõstevoor 15.00 – 16.30

21    Lotte            15.00
22    Geete          15.15
23    Thaleia        15.30
24    Apollonia     15.45
25    My Clipper  16.00
26    Zuxu           16.15
27    Mai             16.30

Kraana ringipaigutus killustikuplatsile

KRAANA 2

I tõstevoor 8.30 – 11.00

1    Santa Maria    8.30
2    Elvira              8.45
3    Arabella          9.00
4    Casperwic      9.15
5    Killu                9.30
6    Ramona         9.45
7    Anna-Klaara   10.00
8    Piret                10.15
9    Kristel             10.30
10    Faraon          10.45
11    Trio                11.00

Kraana ringipaigutus

II tõstevoor 11.45 – 16.15

12    Paula      11.45
13    SeaBird   12.00
14    Thule       12.15
15    Cheers    12.30
16    Helin        12.45
17    Planeer    13.00
18    Diana       13.15
19    Kessu       13.30
20    Poeezia    13.45
21    Mette        14.00
22    Utoopia    14.15
23    Isla           14.30
24    Helga       14.45
25    Estella      15.00
26    Edda        15.15
27    Musi         15.30
28    Gemma    15.45
29    La Folie    16.00
30    Mary Lou  16.15

 

02.05.2021

KRAANA 1

I tõstevoor 8.30 – 12.30

1    Moody 425    8.30
2    Mathilda II     8.45
3    Jorjen            9.00
4    Folkboodid    9.15 – 10.00
5    Miki               10.15
6    Folkboodid    10.30 – 12.30

Kraana ringipaigutus

7    Triini    13.15
8    Diva    13.30

KRAANA 2

9    Tuulia        8.30
10    Lian         8.45
11    My Muse  9.00
12    Lust         9.15
13    Jazz (vana)    9.30
14    Mona       9.45
15    Teakita    10.00
16    Elise        10.15
17    Argo         10.30
18    Salome    10.45
19    Ol-ig-Kipõt    11.00
20    Bella         11.15
21    Öösorr      11.30
22    Apollo       11.45
23    Maloma    12.00
24    Astrid        12.15
25    Piloilleri    12.30
26    Salme      12.45