sumberg crop

Head klubikaaslased

Laupäeval, 20. jaanuari õhtul lahkus 86. eluaastal meie klubi kauaaegne liige Ilmar Sumberg.

Ilmar Sumberg oli meie klubi liige üle 60 aasta. Olles klubi ühe aktiivsema sektsiooni (Eesti Riikliku Merelaevanduse) liige, on Ilmar andnud suure panuse klubi arendamisse ja igapäevaellu.

Koos teiste oma sektsiooni liikmetega oli Ilmar väga aktiivne osaleja klubi sadamatöökoja ja ülemise töökoja ehitamisel. Ühiskondlikus korras ja Merelaevandusest kokkuhoitud materjalidega ehitasid nad välja kõik elektrisüsteemid ja aitasid neid ka pidevalt korras hoida.

Olles hingelt avamerepurjetaja, osales Ilmar jahtidel Piret, Alfa ja Tormilind paljudel Muhu Väina regattidel ja mitmel Baltimere karikavõistlusel.

Hilisemal ajal oli Ilmar aktiivne kaasalööja kõikidel veteranide üritustel ja vajadusel oli abiks nõu ja jõuga klubi eluliste vajaduste lahendamisel.

Täname Ilmarit tehtu eest ja hoiame helget mälestust temast.

Olgu igaviku meredel seilamisel Ilmaril alati soodsad tuuled.