ESS KALEV JAHTKLUBI ÜLDKOOSOLEKU TEADE

 

Toimumise aeg: 1. mai 2016 kell 10:00

Toimumise koht: Kalev Jahtklubi Kapteni Kajut

Päevakord:

1. 2015. a. tegevusaruanne

2. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4. Uue juhatuse ja kommodoori valimised

5. Uue revisjonikomisjoni valimised

6. 2016. a. tegevused

7. Põhikirja muudatuste kinnitamine

AJAKAVA:

9.30 – 9.55             Registreerimine

10.00 – 11.00        ÜLDKOOSOLEK

11.00 – 12.30         Hooaja pidulik avamine koos lipu heiskamisega

14.00 –  ….               KJK avamerepurjetamise karikasarja Seiko Cup avavõistlus

 

Ootame aktiivset osavõttu!

Kalev Vapper

Kommodoor

MTÜ ESS Kalev Jahtklubi juhatus

 

Kalev Vapper

ESS Kalev Jahtklubi kommodoor