Austatud klubiliikmed ja RUNDUKITE RENTNIKUD!
Kuni pühapäev, 9.oktoobrini seisab KJK sadamas kuuride ees rohleine pürgikonteiner, kuhu palume kõigil rundikute rentnikel ja klubiliikmetel, kellel on sadamaalal prügi seismas, oma kuurid ja nurgad korda seada. Enne veel kui kevadel lammutamiseks läheb ning peate oma asjad vanast hoonest uude üle kolima, palume kõigil kriitilise pilguga riiluid ja kuurid üle vaadata ning asjad, mis ei ole ammu enam vajalikud olnud, viia utiliseerimisse.

PRÜGIKONTEINERISSE VÕIB VISATA

 • Olmeprügi (väiksemad ja lendu tõusvad asjad palun pange prügikottidesse)
 • Vanad purjed
 • Vanad ja väsinud otsad
 • Vanad ja väsinud vendrid
 • Puit (ehitusjäätmed)

 

PRÜGIKONTEINERISSE EI TOHI VISATA

 • Kodust ja naabrimehe garaazist toodud asjad ja/või mööbel!
 • KLAAS
 • VÄRVID
 • ÕLID
 • GAASIBALLOONID
 • OHTLIKUD JÄÄTMED

Ohtlikud jäätmed ja keemia palume viia KJK sadama prügimajja ning ladustada need ettenähtud kohta!

Sadamas on eraldi konteinerid ka TÜHJA klaas- ja plasttaara ning paberi ja pappi jaoks!