ORC klassi EJL Avamerepurjetamise Eesti Karika juhend 2018 on avaldatud karikasarja lehel.
Eriti juhime tähelepanu juhendi punktile 13, mille kohaselt peab iga jaht juhendi punktis 1 sätestatud tingimustele vastavatel välisvõistlustel osalemist isiklikult 7. septembriks 2018 EJL-i deklareerima, välja arvatud MM-i ja EM-i puhul.
Selleks palume e-posti aadressile puri@puri.ee teatada võistluse nime, seal osalenud jahi nime, purjenumbri ja roolimehe ning lisada vastava võistluse tulemused kas failina või veebilingina.
Karikasarja lõppkokkuvõttes arvestatakse maksimaalselt kahe välisvõistluse tulemust.