Kalevi Jahtklubi auliige MALL POOLA (22.10.1932 – 11.03.2024)

In memoriam – Kalevi Jahtklubi auliige MALL POOLA (22.10.1932 – 11.03.2024)

Malle kooliteed algasid tollases Tallinna Õpetajate Seminaris ja jätkusid Tallinna 7.Keskkoolis. Armastus muusika vastu viis Malle õppima ka Tallinna Muusikakooli ning sealt edasi Tallinna Konservatooriumi, mille ta lõpetas 1959. aastal koorijuhina. Edasi viisid õpingud Moskva Riiklikku Kultuuriinstituuti, kus Mall alustas kandidaaditöö kirjutamist teemal “Eesti üldlaulupidude tähtsusest inimese arengus” ning kaitses oma tööd 1974.aastal, saades teaduste kandidaadi kraadi.
Purjetamisega oli Mall seotud juba alates 1956. aastast. Mall oli väga tegus kohtunikuna nii purje- kui ka jääpurjetamise võistlustel. Tänu aktiivsele tegutsemisele saavutas Mall tollal kõrgeima võimaliku Kohtuniku nimetuse.

Väga palju energiat panustas Mall ka klubi kultuuriellu. Ta oli üks nendest ,kes koostasid “Purjetajate lauliku” ja ka taasiseseisvuse saabumisel sai suuresti Malle initsiatiivil välja antud välja kolmas trükk. Suure panuse eest anti Mall Poolale klubi auliikme nimetus.

Kuni viimaste kuudeni oli Mall Poola tegev klubi veteranide koosviibimistel.

Langetame klubilipu Malle auks poolde vardasse ning avaldame kaastunnet perele ja sõpradele!

Olgu igaviku mereveed Mallele mõnusad purjetada!