Saxion University of Applied Sciences (Holland) üliõpilane Manon Hollink palub kaasa aidata oma uurimusele ning täita hiljemalt reedeks, 6. veebruariks, küsimustik http://www.thesistools.com/web/?id=448285 . Küsimustik on eestikeelne, täitmine lihtne.

Vahendaja rollis

Kati Kukk
Eesti Merematkamise Selts

Tel: 513 7127

kati@navigare.ee

baltic-sea-map