Ilmselt on kõik klubiliikmed teadlikud, et 2024.a hooaeg on Kalevi Jahtklubi sadamas väga eriline. Hooaja avamisel 1.mail soovime avada ka uue sadamahoone klubiliseks tegevuseks kuigi ametlik uue sadamahoone avamispidu on planeeritud A. Le Coq 67. Muhu Väina regati avapäevale laupäeval, 13. juulil 2024.

Klubiliikmed saavad hakata kasutama uusi puhke- ja riietusruume ning sauna. Sadama töökoda, elling, Kalevi Jahtklubi Purjespordikool, purjetöökoda ning Eesti Jahtklubide Liit saavad kolida avaratesse kaasaegsetesse ruumidesse.

Vana sadamahoone ja kuuride lammutamine on plaanis kohe peale jahtide veeskamist!

Seoses ehitustööde lõpetamise, uue hoone avamise, jahtide vette tõstmise ning  vanade kuuride lammutamisega palume kõigil klubi liikmetel juhinduda alljärgnevast:

1. Esmaspäev, 8.aprill tuuakse sadamaalale suur prügikonteiner. Palume rundikute rentnikel korraldada rundukite tühjendus ja/või koristus mille käigus:

PRÜGIKONTEINERISSE VÕIB VISATA

 • Olmeprügi (väiksemad ja lendu tõusvad asjad palun pange prügikottidesse)
 • Vanad purjed
 • Vanad ja väsinud otsad
 • Vanad ja väsinud vendrid
 • Puit (ehitusjäätmed)

PRÜGIKONTEINERISSE EI TOHI VISATA

 • Kodust ja naabrimehe garaazist toodud asjad ja/või mööbel!
 • KLAAS
 • VÄRVID
 • ÕLID
 • OHTLIKUD JÄÄTMED
 • Ohtlikud jäätmed ja keemia palume viia KJK sadama prügimajja ning ladustada need ettenähtud kohta! VÄLJA ARVATUD GAASIBALLOONID JA PÜROTEHNIKA! Need utiliseerib omanik ise!
 • Sadamas on eraldi konteinerid TÜHJA klaas- ja plasttaara ning paberi ja pappi jaoks!

2. Seoses vana sadamahoone lammutusega, prügihoone asukoha ning muude muudatustega sadama territooriumil tuleb KIILPLOKID teisaldada koheselt peale jahtide veeskamist, hiljemalt esmaspäev 29.aprill.

3. RUNDUKID ja KUURID vanas sadamahooneskõik ruumid peavad olema tühjaks tehtud ja uksed avatud 1.maiks 2024.

4. TÜHJAD RUNDUKID ja KUURI UKSED palume jätta avatuks. Kõik rundukid, mis ei ole markeeritud, avatakse sadamapersonali poolt ning tehakse tühjaks!

5. VANA SADAMAHOONE lammutustegevus algab 5.mai 2024.

6. Hooaja alguses vahetab asukohta ka ohtlike jäätmete purgamiskoht. Uus asukoht saab olema klillustiku platsil. Palume jälgida märke ja viiteid uuendatud SADAMAALA PLAANIL.

Kalevi Jahtklubi jahtide vette tõstmine leiab aset nädalavahetusel 27. ja 28. aprill 2024.

Avaldame ja saadame täpsustava info ning graafiku järgmise nädala jooksul!