18. veebruaril saab 90 aastaseks meie klubi auliige ja üks kauaaegsetest klubi alustaladest Sulev Roosma. Sulev alustas purjetamist meie klubis juba 1949. aastal.

Koos TPI purjetajatega taastati ja rekonstrueeriti jaht „Arktika“, millega seilati tollastes võimalustes Kaliningradist Laadogani. Esimese Eesti avamerepurjetajana täitis Sulev NSVL meistersportlase normatiivi. Talvel harrastas ta, nagu paljud teisedki, jääpurjetamist, saavutades paljudel võistlustel auhinnalisi kohti. 1954. aastal püstitas Sulev Monotüüp-XV klassis NSVL kiirusrekordi.

Aktiivselt tegutses Sulev koos K. Toomara, M. Alumäe, U. Veenre ja paljude teistega klubi seltsielu korraldamisel. Ühised klubiõhtud, kontserdid, karnevalid, teatrikülastused ei lasknud klubikaaslastel talvel igavust tunda. Suurima panuse klubi arengusse pani Sulev ja tema poolt kaasatud klubikaaslastest meeskond 1958. aastal, mil alustati „mudapumba“ konstrueerimist ja ehitamist.

Pirita jõe suue oli lõplikult välja ehitamata ja merele minekut takistas jõe 1,5-1,6 m sügavus. Suuremate jahtidega merele pääsemiseks pidid mehed mastis ja vantides rippudes jahi kreeni ajama, et madalikust üle pääseda. Süvendaja ehitati valmis ühiskondlikus korras klubi kai peal ja tollase klubiülema V. Vapperi toetusel. Sealt edasi pani tänane juubilar kogu oma jõu ja energia sellesse, et Pirita jõesuue lõplikult välja ehitada. Tänu pingutustele suudeti jõesuu kujundada selliseks, et Tallinnas sai võimalikuks korraldada alates 1961. aastast rahvusvahelisi Balti regatte. Nende regattide korraldamine Pirital tutvustas Tallinna lahte, kui üht parimat paika purjetamisvõistluste läbiviimiseks. 1980. aasta olümpiaregati korraldamine Tallinnas oli juba eelneva loogiline jätk. Ka selle regati ettevalmistamisel oli Sulev aktiivselt tegev.

Tänaseni on Sulev aktiivne osaleja klubi veteranide ettevõtmistes.

Tervist ja jõudu ka edasiseks !