Post Tagged with: "Euroopa Regionaalarengu Fond"

Kalev Jahtklubi sadam - õhuvaade

EAS toetab ESS Kalev Jahtklubi sadamas süvendustöid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada 16 väikesadama arendamist 2,4 miljoni Euroga. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatava väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest. Kalev Jahtklubil on plaanis toetuse abil süvendada jõge Olümpiatulest Pirita sillani 3,5 meetri sügavuseks, sillapoolses osas 3,0 meetrini. Tööde täpsem ajakava selgub pärast vee-erikasutusloa jõustumist ja hangete läbiviimst. Lisaks süvendusele on plaanis uuendada jahisadama üldvalgustus, soetada kolm moodulit[Read More…]

by 23. Jan 2015 0 comments Uncategorized