VLADIMIR GIRS

(24. III 1925 Tallinn – 29. IV 1992 Tallinn), purjetaja, jääpurjetaja ja jääpurjekakonstruktor. Hakkas purjetamist harrastama 1939, jääpurjetamist Kalevi Jahtklubis 1947. Purjetamises võitis NL-i meistrivõistlustel L4 klassis 1951 hõbeda (Ernst Kuzmanovi soodimehena) ja 1957 pronksi. Sai 1955–58 Eesti meistrivõistlustel klassides 5,5R ja L4 3 hõbedat ja 1 pronksi. Jääpurjetamises võitis NL-i mesitrivõistlustel 10 medalit: monotüüp XV klassis (soodimees Vello Kõrge) 1959 kulla ja 1960 pronksi, 12 m² vabaklassis (soodimees Adolf Rior) 1964–71 5 kulda ja 3 hõbedat. Eesti meistrivõistlustel sai monotüüp XV klassis 1957 kulla, 1958 ja 1959 pronksi, 12 m² vabaklassis 1964–72 3 kulda ja 2 hõbedat. Konstrueeris ja valmistas seitse jäiga purjega vabaklassi jääpurjekat ning püstitas 1966 NL-i kiirusrekordi 122,449 km/h. Jääpurjetamises meistersportlane (1959) ja aumeistersportlane (1966). Tuli 1977–81 avamerepurjetamises pooletonnistel jahtidel 3 korda Balti karika võitjaks ning 1976 ja 1978 Eesti meistriks. Kuulus Purjespordiföderatsiooni presiidiumi, oli jääpurjetamiskomisjoni esimees ja NL-i Jääpurjetamisföderatsiooni vastutav sekretär. Kalevi auliige (1967). Töötas masinaehitusinsenerina.